Bemar

Þjónusta

Bemar býður heildarlausn á þínum tæknimálum.

Bókunarkerfi og samtengingar

Bókunar og húsumsjónarkerfi fyrir gististaði og afþreyingu. Samtengt td. Booking – Expedia – Airbnb – DK bókhaldskerfi og Teya Saltpay Borgun greiðslukerfi.

Heildarlausn frá Bemar hýst í skýjunum, með eða án vefsíðu og vefpósts.

NÁNAR SJÁ: https://bemarbooking.eu

DK bókhaldskerfi sjá: https://bemar.is/dk-bokhaldskerfi/